שומות להתחדשות עירונית

שומות להתחדשות עירונית

פנוי ובינוי הינו תהליך מורכב הכולל היבטים הנדסאים, משפטיים, מסוי ועוד.
הדרך הטובה ביותר לצלוח בבטחה את תהליך ההתחדשות הינה באמצעות ליווי ע"י צוות מקצועי 
שיפקח מטעם הדיירים/היזים על התפתוחת הפרוייקט וידע להצביע על הכשלים שבדרך ועל פתרונות 
שיאושרו את המשך הקמת הפרויקט.

שירות לדיירים:

שירות ליזמים: