שומות להתחדשות עירונית

שומות להתחדשות עירונית

פנוי ובינוי הינו תהליך מורכב הכולל היבטים הנדסאים, משפטיים, מסוי ועוד.
הדרך הטובה ביותר לצלוח בבטחה את תהליך ההתחדשות הינה באמצעות ליווי ע"י צוות מקצועי
שיפקח מטעם הדיירים/היזים על התפתוחת הפרוייקט וידע להצביע על הכשלים שבדרך ועל פתרונות
שיאושרו את המשך הקמת הפרויקט.

שירותים לדיירים:
- פיקוח מטעם דיירים.
- בחינת תמורות מוצעות.
- בחינת ייתכנות הקמה של הפרויקט המוצע.

שירות ליזמים:
- עריכת שומות לפי תקן 21
- ליווי התכנון להשגת רווחיות מקסימלית.
- עריכת טבלאות איזון וטבלאות חלוקה.
- גיוס אשראי למימון הפרויקט.

נשמח לשתף פעולה ולהוביל אתכם להצלחה