פרופיל החברה

פרופיל החברה

חברת יאיר אלה בע"מ הוקמה ע"י יאיר אלה, שמאי מקרקעין, מוסמך בלימודי משפט (M.A) וכלכלן,

העוסק בתחום הנדל"ן החל משנת 2005. החברה מספקת שירותים במגוון תחומים ובהם:

• שמאות מקרקעין לחברות ולגורמים פרטיים בכל מגוון התחומים.

• ניתוח פרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי) - שירות הניתן ליזמים ולדיירים.

• ייעוץ כלכלי הכולל בדיקות כדאיות וניתוח רגישות של פרויקטים לקראת הקמה.

• הפחתת היטלי השבחה.

• הפחתת תשלומי מינהל ובהם דמי חכירה, דמי היתר ודמי הסכמה.

• הערכת נכסי מקרקעין לפי תקני החשבונאות הבינלאומיים IFRS.

• עריכת טבלאות איזון בין בעלי זכויות במקרקעין.

• מתן חוות דעת וייעוץ לקבוצות רכישה.

• מתן חוות דעת בגין ירידת ערך מקרקעין (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה).

• מתן חוות דעת מומחה מטעם בתי המשפט.

• ליווי תכנון בהכנת תכניות מתאר שונות תוך בחינת כלכליות התכנון.