הערכת שווי נכס לצורך חלוקה בין יורשים

הערכת שווי נכס לצורך חלוקה בין יורשים

חלוקת נכסי ירושה מובילה פעמים רבות גם לחלוקת המשפחה ולסכסוכי יורשים.
 הערכת שווי נכס לצורך חלוקתו בין יורשים המתבצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך
 מאפשרת ליורשים לקבל את ההחלטה הנכונה בעבורם וזאת לאחר שכל המידע אודות
 הנכס נארז לדו"ח מסודר ומקיף.
 כאשר פונים לשמאי לצורך קביעת שווי הנכס אותו מעוניינים לחלק, חשוב לשים לב
 שהשמאות תכלול בדיקת תכנונית אשר תבחן האם לנכס קיימות זכויות בניה בלתי מנוצלות,
 האם הנכס בנוי עפ"י היתר בניה כדין, האם לגבי הנכס קיימים תיקי פיקוח/עבירה וכדומה.
 בבחינת המצב המשפטי (קנייני) יבדוק השמאי את הזכויות הקנייניות בנכס,
 האם הזכויות בנכס הן זכויות בעלות או למשל זכויות חכירה מהוונות.
 מתי צפויה להסתיים תקופת החכירה.
 האם הנכס רשום כחלק מבית משותף, מה חלקו ברכוש המשותף ואם קיימות לו הצמדות מיוחדות.
 לצורך קביעת שווי הנכס יאסוף וינתח השמאי את העסקאות שבוצעו בסביבת הנכס ובהתאמות
 הנדרשות יקבע את שווי הנכס.
 שלבי העבודה להערכת שווי נכס לצורך חלוקתו בין יורשים כללים בין היתר:
 סיכום שכ"ט וחתימה על הזמנת עבודה
 איסוף מידע: אודות סביבת הנכס, תכניות המתאר החלות עליו, נסחי רישום וכדומה.
 ביקור בנכס: הביקור כולל ביצוע מדידות* כלכליות ובחינת מצבו הפיזי של הנכס.
 ביקור בוועדה המקומית לבחינת הרישוי ופיקוח על הבניה.
 עיבוד המידע כל המידה ונתונים והטמעתם לדו"ח שיהיה מסודר, מקיף וברור.
 מסירת השמאות ללקוח ומתן אפשרות לשאול שאלות הבהרה.
 במידת הצורך ניתן לקיים בחדר הישיבות שלנו פגישה מסודרת בה תוצג בפני
 היורשים השמאות, כך שכל המידע יהיה זמין, נגיש וכזה המאפשר לקבל החלטות.
 
 מאחורי המספרים הכתובים בשמאות עומדים בני משפחה שצריכים לחלוק את העיזבון,
 הטיפול בנכסי יורשים מחייב לשמור על רמת מקצועיות גבוהה ותודעת שירות עליהם
 אנחנו לא מתפשרים .
 
 
 אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת
 יאיר אלה
 שמאי מקרקעין