תמ"א 38 - מה חשוב לדעת?

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית המיועדת  לצרכי חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. תכנית זו אושרה לראשונה בשנת 2005 ומאז ועד היום היא מהווה חלק בלתי נפרד מתחום ההתחדשות העירונית בערים מרכזיות ברחבי ישראל.

תמ"א 38 מיועדת לבעלי דירות במבנים אשר נבנו לפני שנת 1980 ובמסגרתה בעלי הזכאות רשאים (בכפוף להיתר בניה הניתן להם מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה) לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות: חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה –עד 25 מ"ר ( 12 מ"ר מתוכן חייבים להיות מיועדים לצרכי בניית מרחב דירתי מוגן), תוספת מעלית למבנה, הוספת מרחב מוגן קומתי, הוספת מקומות חנייה ושדרוג נראות חזיתות המבנה. כמו כן, הליכי תמ"א 38 מאפשרים הקמה של עד 1.5 קומות למבני מגורים בני קומה אחת, עד 2.5 קומות נוספות במבנים בני 2 ו-3 קומות והוספה של עד 3.5 קומות במבנים בני 4 קומות ואילך.

ברוב המקרים, בעלי הדירות במבנה העומד בקריטריונים להחלת תמ"א 38, זוכים לפניות מרובות מיזמי נדל"ן המעוניינים לבצע עבורם את עבודות החיזוק והרחבת הדירות הקיימות תמורת העברת הזכויות לצורך הוספת קומות המיועדות למגורים במבנה. במקרים אלו, מומלץ לבעלי הדירות במבנה להיוועץ עם שמאי מקרקעין לצורך הערכות שווי מדויקות לכלל הפרויקט ועם עורך דין נדלן לצורך ניסוח ועיגון חוזה אל מול היזם.

חוזה התקשרות אל מול הקבלן המבצע/יזם הפרויקט במסגרת עבודות תמ"א 38, חייב לכלול סוגי ערבויות שונות המוגשות לדיירי המבנה מטעם הקבלן/יזם. ערבויות אלו נועדו לצרכי הגנה מלאה על נכסיהם גם במקרים של הפסקת העבודות וכדומה. בין יתר סוגי הערבויות אותן חשוב לדרוש מהקבלן/יזם המלווה את הפרויקט נכללים: ערבות ביצוע הניתנת למימוש בכל אותם מקרים בהם הקבלן/יזם לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הדיירים כפי שאלו מופיעים בחוזה ההתקשרות בין הצדדים, ערבות רישום המיועדות לצרכי רישום השינויים במבנה בטאבו, ערבות בדק בית המיועדת לצרכי עמידה בכל תקני הבנייה הנדרשים ותיקון הליקויים (במידה ואלו קיימים) על חשבון הקבלן/יזם, ערבות מיסים בה הדיירים יהיו רשאים לעשות שימוש במקרים בהם הם ידרשו לתשלום מס שבח וערבות שכירות המיועדת לצרכי בטוחות למקרים בהם הדיירים ידרשו לעזוב את בתיהם לפרק זמן מסוים במהלך עבודות התמ"א במבנה.

היוועצות מוקדמת עם שמאי מקרקעין ועו"ד מקרקעין, יסייע גם לכם להגן על מלוא הזכויות המשפטיות העומדות לרשותכם לאורך שלבי ההתקשרות אל מול הקבלן המבצע ו/או היזם המלווה את הפרויקט.