מדוע מומלץ שעורך דין ילווה את מכירת דירתכם?

עסקת רכישה או מכירת דירה מלווה בהון כספי רב, ועל-כן היא מצריכה מאתנו לבצע מגוון רחב של בדיקות משפטיות שימנעו הפתעות לא נעימות ואי-עמידה בהתחייבויות הרשומות בחוזה המכר. עם זאת, רבים מקלים באשר למידת נחיצותו של עורך דין מקרקעין בליווי מכירת דירתם. ניסיון העבר ברכישת הדירה והעובדה כי אין מדובר ברכישת כי אם באקט מכירתי רווחי, כל אלו מובילים לא פעם לטעות זו שעלולה לעלות כסף רב.

באלו פעולות נוקט עורך דין המייצג מוכרי דירה?

אם נסכם את הנושא בכללותו עוד טרם נצלול אל הסעיפים השונים, אז הרי שעורך דין המייצג את לקוחותיו במכירת דירה, שם לעצמו למטרה להגן עליהם מבחינה משפטית ככל אשר ביכולתו. כל פרט ולו הקטן ביותר, אשר נעלם מעיניהם של המוכרים, עלול להוביל לאי-מילוי חוזה המכר על-פי המוסכם ומשם לסוגיות משפטיות ממושכות אל מול הרוכשים.

הזכויות על הנכס

אחת מן הפעולות הראשונות אותן יבצע עורך דין למכירת דירה, הינה בדיקת תעודת הזהות של הנכס, או במילים אחרות נסח הטאבו המתועד במרשם המקרקעין. הנפקתו של נסח הטאבו נגישה לכול, ומטרתו לוודא כי אין כל פרט אשר ישלול את קיום עסקת הנדל"ן העתידית אל מול הרוכשים.

בין היתר נבדקת מידת הבעלות של המוכר על הנכס, שעבודים, עיקולים, גודל הדירה לאיתור חריגות פוטנציאליות והערות אזהרה.

היבטים במיסוי מקרקעין

שמאי המקרקעין קבע את ערכה של הדירה למכירה? חשוב שתזכרו כי גם אם ערכה יניב לכם רווח נאה, הרי שרווח זה צריך להתחלק עם מדינת ישראל, וזאת בכפוף לחוק מיסוי מקרקעין. על-פי חוק, השבח, קרי ההפרש בין ערך הדירה הנוכחי לבין ערכה המקורי, צריך להיות משולם במס.

לכך יש להוסיף מיסוי דוגמת היטל השבחה אשר משולם לוועדת התכנון העירוני בכפוף לפיתוחים סביבתיים. בנושא זה, הרי שעורך דינכם יבקש להזמין את המידע מטעם הוועדה המקומית, וזאת כדי לבחון את כדאיותה של העסקה. 

זיכרון דברים וחוזה מכר

יש לציין כי באופן גורף, עורכי דין אינם ממליצים על חתימת זיכרון דברים. גם אם מדובר במסמך הבנות ראשוני, הרי שתוקפו הוא משפטי לכל דבר ועניין. כל התחייבות הרשומה במסמך זה ושלא תעמוד במבחן המציאות, עלולה להוביל לתביעות משפטיות.

עורך דין מקרקעין המלווה את העסקה מתחילתה ועד לסופה, יוכל לסייע בחוזים המשפטיים ובראשם חוזה המכר הגולל את כלל ההבנות וההתחייבות שבין שני הצדדים בעסקה.

הקפידו להיעזר בשירותיו של עורך דין והבטיחו את ביטחונכם ואת האינטרסים שלכם לכל אורך העסקה.