תמ"א 38- הרעיון פשוט הביצוע מורכב

תמ"א 38 הינה תכנית ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

כתמריץ לחיזוק המבנים מעניקה התמ"א זכויות בניה לחיזוק והגדלת הדירות הקיימות ואפשרויות לבניית דירות נוספות על הבניין הקיים או לחילופין להרוס את הבנין ולבנות במקומו בנין חדש אחר.
ישנם שלושה שחקנים בולטים במגרש התמ"א שללא שיתוף פעולה של שלושת הגורמים הנ"ל פרויקט לא יכול לצאת לפעול.

בבחינת פרויקט תמ"א 38 יש להיפגש עם גורמי התכנון ברשות המקומית על מנת לקבל מהם הנחיות תכנון, דהיינו מה מותר בפועל לבנות ומה הרשות תאשר במסגרת התמ"א.
לאחר קבלת המידע התכנוני יש לבחון את התמורה לדיירים על מרכיביה השונים ולבחון את רווחיות הפרוייקט מצד היזם.
כלומר מה נשאר ליזם למכור בהתאם להנחיות הרשות לאחר מתן התמורה לדיירים.
לפני חתימה על מסמך התקשרות עם יזם לביצוע תמ"א 38 מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין. מוסמך שייבחן בעבורכם האם ההצעה שקיבלתם תואמת את מדיניות התכנון של הרשות המקומית, האם התמורה המוצעת לכם ראויה, וכן את רווחיות הפרוייקט כולו על מנת לצמצם את הסיכון שהיזם לא יקרוס באמצע התהליך מאחר והוא נטל על עצמו התחייבויות שהוא לא יוכל לעמוד בהם.

ולסיכום,
פרויקט תמ"א 38 יכול לצאת אל הפועל ולהצליח כאשר מדיניות התכנון והרישוי ברשות המקומית יאפשרו מתן תמורה הולמת לדיירים ורווחה יזמי ראוי ליזם