היטל השבחה - חיוב מוכר וקונה במקרה בו קיימות זכויות מותנות

בית המשפט העליון ברע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון 

קבע כי חיוב בהיטל השבחה בגין זכויות מותנות יידחה למועד הוצאת ההיתר בפועל .
כלומר, במקרה בו נמכר נכס הכולל מרכיב של זכויות מותונות, ישלם המוכר היטל השבחה בגין הזכויות הזמינות לפיהן ניתן להוציא היתר בניה.
לאחר שיאושרו הזכויות המותנות יישלם הרוכש היטל השבחה בגין הזכויות אלו.
בנוסף נקבע כי המועד הקובע לשומת היטל ההשבחה הוא יום אישור התכנית שכללה את הזכויות המותנות ולא יום הוצאת היתר הבניה.